p.r. NOVAK STEEL preduzetnik: Milorad Novakoviċ
Ložionička 47, 21000 NOVI SAD,
mob: +381(0) 63/ 255 462,
tel/fax:+381(0) 21/ 6301 314, tel:+381(0) 15/ 260 158
email: novaksteel@yahoo.com

RADNO VREME OD 8.00 Do 15.00h
Proizvodnja i reparacija svih vrsta industrijskih �etaka.


Proizvodnja i reparacija industrijskih �etaka

Izrađujemo četke svih vrsta po narudžbini,
prema nacrtu ili prema uzorku

� 2010. NOVAK STEEL All rights reserved