p.r. NOVAK STEEL preduzetnik: Milorad Novakoviċ
Ložionička 47, 21000 NOVI SAD,
mob: +381(0) 63/ 255 462,
tel/fax:+381(0) 21/ 6301 314, tel:+381(0) 15/ 260 158
email: novaksteel@yahoo.com
p.r. NOVAK STEEL bavi se i proizvodnjom četaka za či�ćenje epruveta i odr�avanje laboratorijskog posuđa. Ove četke su namenjene specijalno za či�ćenje epruveta. Radijalno �irenje vlakana na četkama i specijalno okrenuta vlakna na vrhu omogućavaju detaljno či�ćenje svih strana posude ili epruvete. Vrlo su izdr�ljive i dizajnirane da uđu u male otvore posuda, epruveta i cevi. Napravljene su da čiste posude ne ostavljajući ogrebotine na zidovima i dnu. �ica osnove na ovim četkama je od čelika ili prohroma, a vlakna od materijala po narud�bini. (fibris, dlaka, poliamid, polipropilen...)

ČETKE ZA ČIŠĆENJE EPRUVETA
ČETKE ZA ČIŠĆENJE EPRUVETA
Izrađujemo četke svih vrsta po narudžbini, prema nacrtu ili prema uzorku

� 2010. NOVAK STEEL All rights reserved