p.r. NOVAK STEEL preduzetnik: Milorad Novakoviċ
Ložionička 47, 21000 NOVI SAD,
mob: +381(0) 63/ 255 462,
tel/fax:+381(0) 21/ 6301 314, tel:+381(0) 15/ 260 158
email: novaksteel@yahoo.com

RADNO VREME OD 8.00 Do 15.00h
Bavimo se proizvodnjom i reparacijom svih vrsta industrijskih �etaka. Imamo veoma �irok asortiman proizvoda ove vrste: minijaturne uvrnute �i�ane �etke, �i�ane �etke za dimnjake i parne kotlove i sli�ne vrste cevi najrazli�itijih promera, dihtung �etke, odnosno zaptivaju�e �etke za vrata u prevoznim sredstvima ili fabrickim halama, roto vrata i sl. �etke u obliku valjaka, cilindara, gusenica, plo�aste �etke. Imamo veliki izbor vlakana od kojih izra�ujemo na�e �etke i to su propilen, poliamid, fibris, mesing, �elik, prirodna dlaka i sve to dostupno u razli�itim promerima. Tela �etki izra�ujemo od drveta, plasti�nih materijala, metala i sl. Na�a firma izra�uje �etke za mnogobrojne ma�ine u razli�itim industrijskim granama: �etke za konditorsku industriju, �etke za drvnu industriju, �etke za farmaceutsku industriju, �etke za prehrambenu industriju, �etke za mlinsku industriju, razne �etke za �i�enje i odr�avanje kao �to su �etke za komunalne ma�ine. Izra�ujemo industrijske �etke prema uzorku ili nacrtu kupca.


Proizvodnja i reparacija industrijskih �etaka


Izrađujemo četke svih vrsta po narudžbini,
prema nacrtu ili prema uzorku

� 2010. NOVAK STEEL All rights reserved