p.r. NOVAK STEEL preduzetnik: Milorad Novakoviċ
Ložionička 47, 21000 NOVI SAD,
mob: +381(0) 63/ 255 462,
tel/fax:+381(0) 21/ 6301 314, tel:+381(0) 15/ 260 158
email: novaksteel@yahoo.com

RADNO VREME OD 8.00 Do 15.00h
Jo� jedan u nizu proizvoda iz radionice Novak Steel su �etke u traci (eng. strip brush) odnosno dihtung �etke, zaptivne �etke ili lenjir �etke. Vlakna ovih �etaka ugra�ena su u polipropilensku osnovu, telo �etke. Du�ina vlakana �etke radi se po zahtevu kupca, ubacuje se jedan ili vi�e redova vlakana na osnovi. Plasti�no telo se tako�e radi prema naru�enim dimenzijama kako bi se �etka kasnije mogla uklopiti i montirati.


�etke prolaznih vrata i termoizolacione �etke
( DIHTUNG �ETKE )


Jednoredne dihtung cetke


Dvoredne dihtung cetke


Troredne dihtung cetke


L profil 1 dihtung cetke


L profil 2 dihtung cetke
Izrađujemo četke svih vrsta po narudžbini,
prema nacrtu ili prema uzorku

� 2010. NOVAK STEEL All rights reserved