p.r. NOVAK STEEL preduzetnik: Milorad Novakoviċ
Ložionička 47, 21000 NOVI SAD,
mob: +381(0) 63/ 255 462,
tel/fax:+381(0) 21/ 6301 314, tel:+381(0) 15/ 260 158
email: novaksteel@yahoo.com

RADNO VREME OD 8.00 Do 16.30h
�eli�ne �etke za protektiranje guma, obradu drveta (isticanje godova) i za obradu raznih �irokih povr�ina.
>


�eli�ne i druge �etke za protektiranje guma, obradu drveta
i obradu �irokih povr�inaIzrađujemo četke svih vrsta po narudžbini,
prema nacrtu ili prema uzorku

� 2010. NOVAK STEEL All rights reserved