p.r. NOVAK STEEL preduzetnik: Milorad Novakoviċ
Ložionička 47, 21000 NOVI SAD,
mob: +381(0) 63/ 255 462,
tel/fax:+381(0) 21/ 6301 314, tel:+381(0) 15/ 260 158
email: novaksteel@yahoo.com

RADNO VREME OD 8.00 Do 16.30h
p.r. NOVAK STEEL proizvodi razne vrste �etki. �etke za �i��enje parnih kotlova, dimnjaka, rashladnih ure�aja,izmenjiva�a toplote, �etke za odr�avanje laboratorijskog posu�a i epruveta, �etke za mlinarsku industriju i pekare, �etke za konditorsku industriju, farmaceutsku industriju, �etke za toplane i termoelektrane, industrijske �etke kao ugradne delove na industrijskim ma�inama, komunalne �etke. U ponudi su zicane okrugle �etke, lenjir �etke, friz �etke, �etke u obliku valjaka ( cilindricne ) i druge razne rotacione �etke, blok �etke, �etke specijalnih namena. Vlakna: �elik, mesing, propilen, poliamid, fibris, najlon ...


�etke od poliamid ( polyamide ) vlakana

Izrađujemo četke svih vrsta po narudžbini,
prema nacrtu ili prema uzorku

� 2010. NOVAK STEEL All rights reserved